InicioComunicaciónComPolObama: campanya, política i govern 2.0

Obama: campanya, política i govern 2.0

L’any 2004 el candidat demòcrata Howard Dean va marcar un abans i un després del paper d’Internet a les campanyes electorals. Quatre anys més tard, Barack Obama ha fet història liderant una de les campanyes més apassionants, on ha destacat l’ús intel·ligent de les eines de la cultura 2.0.

Des de l’inici, el president electe va entendre la capacitat política de les xarxes socials online que, més enllà de la recaudació econòmica (500 milions de dòlars), va traduir-se en un ampli moviment de suport que es propagava amb força i traslladava les propostes en xarxa, a accions concretes en el territori. Va desplegar una política de proximitat i confiança a la xarxa, aconseguint dos milions de voluntaris que el van ajudar directament a través de myBarackObama.com i aproximadament cinc milions més que ho van fer des d’altres xarxes socials a Internet. Obama té un perfil creat en diferents comunitats online i ha fet un ús intensiu d’eines com el Twitter (amb dos identitats específiques: ObamaNews i BarackObama) o de la telefonia mòbil (amb més de 7.000 missatges diferents sms enviats durant la campanya).

El president electe veu i sent les tecnologies no com un mitjà més sino com el reflexe organitzatiu d’una nova cultura política. Aquesta visió l’ha portat, per exemple i tot just després de la seva elecció, a emetre el seu primer missatge setmanal no per ràdio o televisió, com es venia fent habitualment, sino per YouTube. O a posar en funcionament, junt amb el seu equip, la plataforma Change.gov que utilitza una de les llicències més obertes i menys restrictives de Creative Commons (BY). Aquesta mena de llicència permet la circulació dels continguts del seu web i de les seves xarxes socials, com ho fa la llicència CC BY-NC-SA, que ja va utilitzar per fer circular fotografies seves de Flickr correponents a la mateixa nit electoral.La seva visió i ús estratègic de les noves tecnologies durant la campanya electoral (a les primàries i presidencial), ara, ha de ser coherent amb el desenvolupament de la seva funció governamental.

Les seves iniciatives a la xarxa, constants i innovadores, propicien el debat al voltant de conceptes com l’Open Government, que obre nous escenaris de participació, relació, comunicació… on els ciutadans, com a individu, tenen capacitat per influir i articular polítiques concretes i on cal reflexionar a fons sobre el paper que ha de jugar el govern, les administracions públiques, a l’hora d’articular, promoure i/o protagonitzar aquest debat.

Obama creu que l’accés a  Internet és un dret i que existeix una ciutadania digital cada cop més àmplia, amb més informació i amb més capacitat d’acció cívica i política. En la seva visita a l’empresa Google va dir: «vull canviar el món com Google ho ha fet«.

De moment, el president electe ha demanat a la ciutadania que l’acompanyi en aquesta nova etapa, amb Change.gov, de la mateixa manera que molts ho van fer durant la cursa electoral. I, tot i que deixi de banda la seva inseparable BlackBerry per temes de seguretat, la seva connexió amb una nova manera de fer i entendre la política es va activar ja fa molt de temps.

Publicado en: Revista Visió Localret núm. 1 (13.01.2009) (versió pdf)

Documents d’interès:
Obama instaura el primer gobierno abierto (Juan Varela)
Fuente: Periodistas 21 (25.01.2009)

Obama podrá conservar su BlackBerry
Fuente: La Vanguardia (22.01.2009)

Otros contenidos

El escrutador

Al gran escritor Italo Calvino le pasó: fue incapaz de escribir durante meses, tras presenciar una fuerte discusión entre dos apoderados políticos rivales. Después,...

El intérprete

Más del 98 por ciento de nuestras decisiones son inconscientes y, de las pocas conscientes, estas se basan en construcciones que, a su vez,...

Ideas que arden

«Allí donde se queman libros se acaban quemando personas», en palabras de Heinrich Heine. Este poeta y ensayista alemán escribió la frase años antes...

1 Comentario

Comments are closed.